caldaiacondensazionebologna.it
(1) Nagrada se sastoji od pisane povelje "Dekanova nagrada" i novčane nagrade ili sudjelovanja na Simpoziju. Sadržaj i oblik povelje, te novčani iznos ... Članak 2. (1) Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. (2) Izgled i sadržaj povelje, te visinu iznosa Nagrade određuje dekan. II. UVJETI ZA DODJELU. Jul 8, 2017 — Slijedom toga, zaslužila je i stipendiju Splitskog sveučilišta u iznosu od 800 kuna mjesečno. Lani nas je vrlo obradovala dekanova nagrada i ... Apr 14, 2020 — Rektorove nagrade riječkim će studentima biti dodijeljene povodom proslave Dana Sveučilišta u Rijeci, a novčani iznos bit će uplaćen na ... Jun 7, 2021 — Odluku o dodijeli Dekanove nagrade donosi dekan, uz prethodno ... Dekanova nagrada dodjeljuje se svim tim studentima, a novčani iznos dijeli. jedanaest Dekanovih nagrada za najuspješnije studente. Nagrada za životno djelo može se istoj ... Uz priznanje se može dodijeliti i novčani iznos. Članak 6. (4) Studenti kojima je dodijeljena Dekanova nagrada ujedno su kandidati Fakulteta za dodjelu ... (2) Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. studentima Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu (dalje: Nagrada). ... (2) Nagrađenim studentima uručuje se plaketa i novčani iznos koji će ovisiti o ... Dekanovu nagradu kao najbolji studenti u akademskoj 2016./2017. dobili su: ... Studentima dobitnicima Dekanove nagrade isplatiti novčanu naknadu u iznosu. Jun 7, 2021 — Dekanovu nagradu, Dekanova nagrada dodjeljuje se svim tim studentima, a novčani iznos dijeli se na jednake dijelove. B) Dekanova nagrada ... (1) Nagrada se sastoji od pisane povelje "Dekanova nagrada" i novčane nagrade ili sudjelovanja na simpoziju. Sadržaj i oblik povelje te novčani iznos ... Jul 19, 2010 — ... faksa i ovdje ne mogu naci nesto o tome, pa me zanima koliki je prosjek potreban za tu nagradu, i koliko iznosi dekanova nagrada? te novčani iznos nagrade dijele svi suautori nagrađenog rada. ... Obrazac 2: Prijava studenta/skupine studenata za Posebnu dekanovu nagradu. Rektorovu nagradu uručuje rektor na sjednici Senata. Članak 13. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa utvrđenog u proračunu Sveučilišta. o dodjeli Dekanove nagrade studentima preddiplomskog i diplomskog studija. Pomorskog Fakulteta u Rijeci. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. članka tijekom studija iznosi ukupno 5 % ECTS bodova od minimalnog broja ECTS bodova ... Dekanova nagrada sastoji se od povelje i od novčanog iznosa. (1) Nagrada se sastoji od pisane povelje "Dekanova nagrada" i novčane nagrade ili sudjelovanja na simpoziju. Sadržaj i oblik povelje te novčani iznos . Dec 15, 2009 — sastoje od novčanog iznosa i povelje najboljim studentima bibliotekarstva od šk. god. 1997. Rektorova Nagrada Novcani Iznos - Letvy - etvy. Jun 17, 2019 — Rektorova se nagrada sastoji od novčane nagrade u iznosu od 2000 kuna i ... Ako je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani se iznos ... (2) Nagrađenim studentima uručuje se plaketa i novčani iznos koji će ovisiti o financijskoj (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči ... Jul 4, 2018 — razini sastavnice (Dekanova nagrada/Nagrada pročelnika). ... (5) Nagrada se sastoje od povelje i/ili novčanog iznosa utvrđenog u proračunu ... Novčani iznos Rektorove nagrade trebalo bi osigurati iz proračuna. ... prosjek ocjena 5,0; Rektorova ili Dekanova nagrada, objavljen znanstveni ili . Nov 14, 2012 — Dekanova nagrada sastoji se od povelje i / ili novčane nagrade. Dekan utvrđuje sadržaj i oblik povelje, te novčani iznos do iznosa za koji ... Dec 17, 2020 — Dodijeljene Dekanove nagrade najboljim studentima VUŠ-a u 2019. ... je povelja te pripadajući novčani dio nagrade u iznosu od 1000 kuna. Poznati dobitnici rektorovih nagrada u Splitu: Očekuje ih i novčani iznos . ... (1) Nagrada se sastoji od pisane povelje "Dekanova nagrada" i novčane ... Rektorova nagrada i dekanova nagrada može biti za ocjene ali i za različite ... Primljeno na znanje, U članku 24. navodi se da "Novčani iznos za subvenciju ... Ona i Kihbauer kao nagradu su dobile tablete i također novčani iznos od po 1000 kuna. Mobiteli i tableti dar su našega veleučilišta, a novčani iznosi i ove ... May 25, 2021 — Rektorova Nagrada Novcani Iznos. Dr vladimiru petroviću, na svečanosti povodom 1. U skladu s pravilnikom, dobitnicima rektorove nagrade ... Jun 17, 2019 — Rektorova se nagrada sastoji od novčane nagrade u iznosu od 2000 kuna i priznanja. ... novčani se iznos nagrade dijeli na jednake dijelove. Jun 9, 2017 — nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2016. ... isplatiti će se novčani iznos od 800,00 kuna, a dobitnici iz točke 2., ... Rektorova Nagrada Novcani Iznos. Svakome autoru nagrađenoga rada dodjeljuje se zasebna povelja, a novčani iznos nagrade iz članka 7. Ako je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani se iznos ... REKTOROVA NAGRADA. ... Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dec 19, 2015 — antun tonko jakobović, dekanova nagrada, medicina. ... Osim simbolične povelje, fakultet mu je osigurao i prigodan novčani iznos. Nov 3, 2011 — (1) Nagrada najuspješnijih studenata za postignuti ukupni uspjeh na studiju se sastoji od povelje/pohvalnice i novčanog iznosa ili knjige. Jan 13, 2020 — U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kuna, ... Vlatka Ružić dodijelila Dekanovu nagradu najboljim studentima Ivi ... Dekanova nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa od 1.000,00 kuna a Iva i ... Oct 31, 2018 — Nagrađeni studenti i studentice, Iva Živković, Lana Rodić, Krešimir Baturina, Neven Krsnik, osim Dekanove nagrade, koja nosi i novčani iznos ... Dekanova nagrada. 4. Članak 12. (1). Ako više podnositelja prijave ima isti ... Novčani iznos stipendije isplaćuje se na žiro račun korisnika stipendije. Sep 30, 2019 — (4) Ukupan novčani iznos sredstava namijenjenih za Nagrade rektora obezbjeuje se finansijskim planom za raspodjelu sredstava iz vlastitih ... te novčani iznos nagrade dijele svi suautori nagrađenog rada. ... Obrazac 2: Prijava studenta/skupine studenata za Posebnu dekanovu nagradu

0510910480
Chiama Ora!

Bing Google